مدیریت کامپیوتر
400,000t
مدیریت کاربران
700,000t
نسخه ساده
1,000,000t
نسخه متوسط
1,500,000t
نسخه پیشرفته
2,500,000t
ویزیتوری ساده
2,500,000t
ویزیتوری جامع
5,000,000t

 

نسخه مدیریت کامپیوتر

امکانات

 1.  هشدار هوشمند اجرا شدن برنامه کپیش (هماهنگ با روشن شدن کامپیوتر)
 2. هشدار هوشمند بسته شدن برنامه کپیش
 3. مشاهده و دریافت و ذخیره تمامی فایلها و محتویات کامپیوتراز راه دور
 4. دریافت تصویر مانیتور(Sscreen-shot) از راه دور بروی گوشی همراه
 5. ارسال پیام متنی از گوشی به کامپیوتر
 6. خاموش کردن کامپیوتر از راه دور
 7. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف کالا در فرم تک فروشی
 8. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام اصلاح فاکتورهای تک فروشی
 9. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف فاکتورهای تک فروشی
 10. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف و اصلاح اسناد حسابداری
 11. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف یا اصلاح فاکتورهای خرید و فروش
 12. ارسال هوشمند فایل اکسل فاکتور اصلی خرید یا فروش قبل از اصلاح یا حذف
 13. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات اول دوره مبلغ بدهکاری یا بستانکاری اشخاص
 14. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات تعداد و ریال کالاهای اول دوره
 15. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات اول دوره حسابهای صندوق و بانک و تنخواه
 16. امکان مدیریت چند سیستم با یک گوشی (جابجایی بین شرکتها)
 17. قابلیت مدیریت کاربران مجاز متصل شده به سیستم وامکان قطع ارتباط سایر کاربران به برنامه در هر زمانی با گوشی همراه
 18. قابلیت دانلود برنامه اکسل مختص گوشی های اندروید یا آیفون
 19. مخفی/نمایان کردن آیکن کپیش در ویندوز
 20. فارسی/لاتین کردن اعداد
 21. تعیین رمز برای پنل ویندوزی
 22. قابلیت بروزرسانی نسخه برنامه از راه دور با گوشی
مدیریت کاربران
345,000t
حق اشتراک برنامه 129,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 77,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 25,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 50,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه مدیریت کاربران

امکانات

 1.  هشدار هوشمند اجرا شدن برنامه کپیش (هماهنگ با روشن شدن کامپیوتر)
 2. هشدار هوشمند بسته شدن برنامه کپیش
 3. مشاهده و دریافت و ذخیره تمامی فایلها و محتویات کامپیوتراز راه دور
 4. دریافت تصویر مانیتور(Sscreen-shot) از راه دور بروی گوشی همراه
 5. ارسال پیام متنی از گوشی به کامپیوتر
 6. خاموش کردن کامپیوتر از راه دور
 7. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف کالا در فرم تک فروشی
 8. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام اصلاح فاکتورهای تک فروشی
 9. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف فاکتورهای تک فروشی
 10. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف و اصلاح اسناد حسابداری
 11. ارسال هوشمند تصویر مانیتور(Sscreen-shot) هنگام حذف یا اصلاح فاکتورهای خرید و فروش
 12. ارسال هوشمند فایل اکسل فاکتور اصلی خرید یا فروش قبل از اصلاح یا حذف
 13. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات اول دوره مبلغ بدهکاری یا بستانکاری اشخاص
 14. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات تعداد و ریال کالاهای اول دوره
 15. ارسال هوشمند اسکرین شات در هنگام ورود کاربر به محیط اصلاحات اول دوره حسابهای صندوق و بانک و تنخواه
 16. امکان مدیریت چند سیستم با یک گوشی (جابجایی بین شرکتها)
 17. قابلیت مدیریت کاربران مجاز متصل شده به سیستم وامکان قطع ارتباط سایر کاربران به برنامه در هر زمانی با گوشی همراه
 18. قابلیت دانلود برنامه اکسل مختص گوشی های اندروید یا آیفون
 19. مخفی/نمایان کردن آیکن کپیش در ویندوز
 20. فارسی/لاتین کردن اعداد
 21. تعیین رمز برای پنل ویندوزی
 22. قابلیت بروزرسانی نسخه برنامه از راه دور با گوشی
مدیریت کاربران
345,000t
حق اشتراک برنامه 129,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 77,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 25,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 50,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه ساده

امکانات

امکانات نسخه کاربران +

 1. نمایش مانده حساب صندوقها و تنخواه ها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 2. نمایش مانده حساب بانکها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 3. نمایش مانده حساب اسناد دریافتنی در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل (Excel)
 4. نمایش مانده حساب اسناد پرداختنی در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل (Excel)
 5. نمایش مانده حساب بدهکاران به همراه فایل اکسل(Excel)
 6. نمایش مانده حساب بستانکاران به همراه فایل اکسل(Excel)
 7. نمایش مبلغ فاکتورهای فروش در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل (Excel)
 8. نمایش مبلغ فاکتورهای خرید در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل (Excel)
 9. نمایش مانده حساب درآمدها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 10. نمایش مانده حساب هزینه ها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 11. تهیه نسخه پشتیبان و ارسال هوشمند به روی گوشی موبایل
 12. پیام هوشمند اجرا شدن برنامه حسابداری
 13. پیام هوشمند بسته شدن برنامه حسابداری
 14. قابلیت تنظیم ساعت ارسال بک آپ هوشمند در هر ساعتی از شبانه روز
 15. قابلیت تعویض پایگاه داده (تغییر از یک شرکت حسابداری به شرکت حسابداری دیگر)
 16. امکان اختصاص هر کاربر به بانک اطلاعاتی مختص به خودش جهت گزارشگیری
 17. نمایش موجودی انبار بصورت تعدادی در قالب فایل اکسل (Excel)
 18. نمایش ساعت و تاریخ ورود و خروج کاربران به نرم افزار حسابداری
نسخه ساده
477,000t
تمدید اشتراک برنامه 169,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 95,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 35,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 70,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه متوسط

امکانات

امکانات نسخه ساده+

 1. نمایش معین حساب صندوق ها و تنخواه ها در قالب فایل اکسل(Excel)
 2. نمایش معین حساب بانکها در قالب فایل اکسل(Excel)
 3. نمایش معین حساب اسناد دریافتنی در قالب فایل اکسل (Excel)
 4. نمایش معین حساب اسناد پرداختنی در قالب فایل اکسل (Excel)
 5. نمایش معین حساب بدهکاران بصورت کلی در قالب فایل اکسل (Excel)
 6. نمایش معین حساب بستانکاران بصورت کلی در قالب فایل اکسل (Excel)
 7. نمایش معین حساب اشخاص بصورت معمولی در بازه زمانی انتخابی برای فاکتورهای فروش در قالب فایل اکسل (Excel)
 8. نمایش معین حساب اشخاص بصورت معمولی در بازه زمانی انتخابی برای فاکتورهای خرید در قالب فایل اکسل (Excel)
 9. نمایش فروش تعدادی و ریالی اقلام کالاها در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 10. نمایش خرید تعدادی و ریالی اقلام کالاها در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 11. نمایش برگشت از فروش تعدادی و ریالی اقلام کالاها در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 12. نمایش برگشت از خرید تعدادی و ریالی اقلام کالاها در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 13. نمایش موجودی تعدادی و ریالی کلیه اقلام کالاها در قالب فایل اکسل (Excel)
 14. نمایش موجودی تعدادی و ریالی کالاهای با موجودی مثبت در قالب فایل اکسل (Excel)
 15. نمایش کالاهای ضایعاتی در قالب فایل اکسل (Excel)
 16. نمایش معین حساب درآمدها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 17. نمایش معین حساب هزینه ها در بازه های زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 18. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی در سیستم حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 19. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای فروش به همراه فایل اکسل(Excel)
 20. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای خرید به همراه فایل اکسل(Excel)
 21. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای برگشت از فروش به همراه فایل اکسل(Excel)
 22. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای برگشت از خرید به همراه فایل اکسل(Excel)
 23. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص تولیدات به همراه فایل اکسل(Excel)
 24. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص اسناد حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 25. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص کلیه چکهای دریافتی و پرداختی به همراه فایل اکسل(Excel)
 26. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص پیش فاکتورها به همراه فایل اکسل(Excel)
 27. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای ضایعات به همراه فایل اکسل(Excel)
 28. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص طرف حسابها به همراه فایل اکسل(Excel)
 29. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص عملیات اول دوره به همراه فایل اکسل(Excel)
 30. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی در سیستم حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 31. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای فروش به همراه فایل اکسل(Excel)
 32. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای خرید به همراه فایل اکسل(Excel)
 33. نمایش 30 گردش ثبت شده پایانی مختص فاکتورهای برگشت از فروش به همراه فایل اکسل(Excel)
 34. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص فاکتورهای برگشت از خرید به همراه فایل اکسل(Excel)
 35. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص تولیدات به همراه فایل اکسل(Excel)
 36. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص اسناد حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 37. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص کلیه چکهای دریافتی و پرداختی به همراه فایل اکسل(Excel)
 38. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص پیش فاکتورها به همراه فایل اکسل(Excel)
 39. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص فاکتورهای ضایعات به همراه فایل اکسل(Excel)
 40. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص طرف حسابها به همراه فایل اکسل(Excel)
 41. نمایش 30 گردش حذف شده پایانی مختص عملیات اول دوره به همراه فایل اکسل(Excel)
 42. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص فاکتورهای برگشت از خرید به همراه فایل اکسل(Excel)
 43. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص تولیدات به همراه فایل اکسل(Excel)
 44. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص اسناد حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 45. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص کلیه چکهای دریافتی و پرداختی به همراه فایل اکسل(Excel)
 46. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص پیش فاکتورها به همراه فایل اکسل(Excel)
 47. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص فاکتورهای ضایعات به همراه فایل اکسل(Excel)
 48. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص طرف حسابها به همراه فایل اکسل(Excel)
 49. نمایش 30 گردش اصلاح شده پایانی مختص عملیات اول دوره به همراه فایل اکسل(Excel)
 50. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / عملیات حذف شده در سیستم حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 51. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / عملیات اصلاح شده در سیستم حسابداری به همراه فایل اکسل(Excel)
 52. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / ریز چکهای پرداختی موعد نرسیده به همراه فایل اکسل(Excel)
 53. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / هزینه های ماه اخیر به همراه فایل اکسل(Excel)
 54. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / لیست بدهکاران به همراه فایل اکسل(Excel)
 55. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / لیست بستانکاران به همراه فایل اکسل(Excel)
 56. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر / موجودی کالا به همراه فایل اکسل(Excel)
متوسط
745,000t
تمدید اشتراک برنامه 269,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 149,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 55,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 100,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه پیشرفته

امکانات

امکانات نسخه متوسط+

 1. گزارش معین بدهکاران در سطح ریز با اقلام کالا به همراه فایل اکسل(Excel)
 2. گزارش معین بستانکاران در سطح ریز با اقلام کالا به همراه فایل اکسل(Excel)
 3. گزارش از دفتر تلفن سیستم حسابداری /مشخصات کلیه مشترکین به همراه تلفن و شماره همراه و آدرس در قالب فایل اکسل(Excel)
 4. جستجوی یک فرد خاص و مشاهده صورتحساب معین در سطح کل و ریز در بازه زمانی مختلف به همراه فایل اکسل(Excel)
 5. نمایش معین حساب اشخاص بصورت ریز کالا در بازه زمانی انتخابی برای فاکتورهای فروش در قالب فایل اکسل (Excel)
 6. نمایش معین حساب اشخاص بصورت ریز کالا در بازه زمانی انتخابی برای فاکتورهای خرید در قالب فایل اکسل (Excel)
 7. گزارش فروش ستونی با سود تقریبی در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 8. گزارش فاکتورهای ریالی قسمت تک فروشی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 9. گزارش اقلام کالاهای فروش رفته در قسمت تک فروشی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 10. گزارش فاکتورهای رزرو شده در قسمت تک فروشی به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 11. گزارش فاکتورهای ریالی قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 12. گزارش اقلام کالاهای فروش رفته در قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 13. گزارش فاکتورهای رزرو شده در قسمت رستوران به صورت کلی و بصورت مجزا بر اساس هر صندوقدار در قالب فایل اکسل (Excel)
 14. نمایش فاکتور فروش خاص در قالب فایل اکسل (Excel)
 15. نمایش فاکتور خرید خاص در قالب فایل اکسل (Excel)
 16. نمایش ریز چکهای دریافتی در قالب فایل اکسل (Excel)
 17. نمایش ریز چکهای پرداختی در قالب فایل اکسل (Excel)
 18. نمایش مهلت تسویه هر فاکتور بر اساس تسویه روزانه هر کالا
 19. قابلیت ارائه درصد تخفیف نقدی در انتهای فاکتور
 20. جستجوی کالای خاص و نمایش موجودی کالای انبار به همراه قیمت خرید و فروش
 21. نمایش مرور کلیه حسابها در سطح حسابهای کل و معین و تفصیلی در بازه های زمانی مختلف در قالب فایل اکسل (Excel)
 22. ارسال گزارشات خودکار در ساعت مقرر /فروش ستونی به همراه سود ستونی به همراه فایل اکسل(Excel)
 23. دریافت گزارش ریز کلیه فاکتورهای صادر شده جهت یک طرف حساب خاص اعم از (خرید /فروش/برگشت از خرید و فروش/پیش فاکتور/امانی)
  به همراه فایل اکسل(Excel)
 24. دریافت گزارش ریز چکهای دریافتی و پرداختی صادر شده جهت یک طرف حساب خاص در یک گزارش به همراه فایل اکسل(Excel)
پیشرفته
1,297,000t
تمدید اشتراک برنامه 459,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 257,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 149,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 150,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه ویزیتوری ساده

امکانات

امکانات نسخه پیشرفته+

 1. جستجوی مشترک بر اساس قسمتی از (نام / آدرس/تلفن/ همراه/شغل)
 2. امکان عدم سرچ مشترکینی از آنها خرید انجام شده
 3. تعیین سطح دسترسی جهت کاربران(مدیر/ کارشناس فروش/ ویزیتور)
 4. تعیین ارتباط هر ویزیتور با پایگاه داده انتخابی جهت همان ویزیتور
 5. ایجاد سطح دسترسی جهت ویزیتور برای دسترسی به انبارهای هر شرکت
 6. امکان تعریف یکی از مشخصه های فنی کالا بعنوان کد کاتالوگ جهت جستجوی کالا
 7. مشخص نمودن تاریخ تسویه فاکتور بر اساس مهلت تسویه هر کالا در هنگام ثبت سفارش
 8. امکان تعبیه عددی در برنامه ویندوزی بعنوان درصد تخفیف نقدی که بعد از ثبت پیش فاکتور به مقدار آن عدد درصدی از مبلغ کل تخفیف لحاظ میشود
 9. جستجو بر اساس نام
 10. جستجو بر اساس کد یا هر فیلد دیگری که بر اساس یکی از مشخصه های فنی لحاظ شده باشد
 11. جستجوی کالاهای با موجودی مثبت
 12. جستجوی کالاهای با موجودی و بدون موجودی
 13. جستجوی کالاها بر اساس ارسال عکس از کانال های مختلف پیامرسان
 14. امکان نمایش مانده حساب مشترک در سبد خرید کالا
 15. امکان ورود مقدار کالا بر اساس تعدادی یا کارتنی
 16. امکان تغییر قیمت کالاها توسط مدیر یا کارشناس فروش
 17. امکان ثبت شرح جهت هر کالا
 18. امکان ثبت اشانتیون برای هر کالا
 19. امکان مشاهده مبلغ نهایی پیش فاکتور با احتساب مانده قبلی طرف حساب در هنگام ثبت سفارش
 20. امکان دریافت صورتحساب معین با ریز کالا هر مشتری توسط ویزیتور و به اشتراک گذاری آسان توسط هر پیامرسانی
 21. امکان درج نحوه دریافت وجه بصورت نقد وکارتخوان و تخفیف و چک
 22. امکان ثبت شرح کلی برای پیش فاکتور
 23. امکان آبدیت لحظه ای پیش فاکتور
 24. امکان ویرایش مقدار و قیمت کالاهای ثبت شده توسط ویزیتور
 25. امکان حذف کالاهای سفارش گرفته شده توسط ویزیتور
 26. امکان ارسال موقعیت مکانی توسط ویزیتور
 27. امکان دریافت فایل پیش فاکتور بصورت فایل اکسل بعد از ارسال سفارش و نمایش تاریخ تسویه و مبلغ پرداخت نقدی درپیش فاکتور
 28. امکان ارسال پیام متنی بر روی کامپیوتر (سفارش جدیدی توسط کاربر… دریافت شد) بعد از تائید سفارش توسط ویزیتور بصورت اتوماتیک
 29. امکان لغو سفارش توسط ویزیتور در صورت عدم ثبت فاکتور فروش در سیستم حسابداری
 30. امکان ارسال پیام متنی بر روی کامپیوتر(سفارش توسط ویزیتور لغو شد ) بعد از لغو سفارش توسط ویزیتور بصورت اتوماتیک
 31. امکان مشاهده پیش فاکتور های باز ارسال نشده توسط ویزیتور در بازه های زمانی مختلف
 32. امکان مشاهده پیش فاکتور های باز ارسال نشده توسط مدیر در بازه های زمانی مختلف
 33. امکان مشاهده پیش فاکتور های ارسال شده هر ویزیتور توسط هر ویزتور در بازه های زمانی مختلف
 34. امکان مشاهده پیش فاکتور های ارسال شده هر ویزیتور توسط مدیر در بازه های زمانی مختلف
 35. امکان مشاهده اصل فاکتور صادر شده بعد از اعمال تغییرات در سیستم حسابداری توسط ویزیتور و امکان اشتراک گذاری با مشترک
 36. دریافت گزارش تحلیلی از عملکرد ویزیتور ها در روز قبل و امروز توسط مدیریت
 37. ساخت الگوی سفارش پیشفرض جهت هر کاربر و امکان ثبت سفارش بر اساس الگوی سفارش
ویزیتوری جامع
2,457,000t
تمدید اشتراک برنامه 859,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 317,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 117,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 250,000 تومان
درخواست مشاوره

نسخه ویزیتوری جامع

امکانات

امکانات نسخه پیشرفته+

 1. جستجوی مشترک بر اساس قسمتی از (نام / آدرس/تلفن/ همراه/شغل)
 2. امکان عدم سرچ مشترکینی از آنها خرید انجام شده
 3. تعیین سطح دسترسی جهت کاربران(مدیر/ کارشناس فروش/ ویزیتور)
 4. تعیین ارتباط هر ویزیتور با پایگاه داده انتخابی جهت همان ویزیتور
 5. ایجاد سطح دسترسی جهت ویزیتور برای دسترسی به انبارهای هر شرکت
 6. امکان تعریف یکی از مشخصه های فنی کالا بعنوان کد کاتالوگ جهت جستجوی کالا
 7. مشخص نمودن تاریخ تسویه فاکتور بر اساس مهلت تسویه هر کالا در هنگام ثبت سفارش
 8. امکان تعبیه عددی در برنامه ویندوزی بعنوان درصد تخفیف نقدی که بعد از ثبت پیش فاکتور به مقدار آن عدد درصدی از مبلغ کل تخفیف لحاظ میشود
 9. جستجو بر اساس نام
 10. جستجو بر اساس کد یا هر فیلد دیگری که بر اساس یکی از مشخصه های فنی لحاظ شده باشد
 11. جستجوی کالاهای با موجودی مثبت
 12. جستجوی کالاهای با موجودی و بدون موجودی
 13. جستجوی کالاها بر اساس ارسال عکس از کانال های مختلف پیامرسان
 14. امکان نمایش مانده حساب مشترک در سبد خرید کالا
 15. امکان ورود مقدار کالا بر اساس تعدادی یا کارتنی
 16. امکان تغییر قیمت کالاها توسط مدیر یا کارشناس فروش
 17. امکان ثبت شرح جهت هر کالا
 18. امکان ثبت اشانتیون برای هر کالا
 19. امکان مشاهده مبلغ نهایی پیش فاکتور با احتساب مانده قبلی طرف حساب در هنگام ثبت سفارش
 20. امکان دریافت صورتحساب معین با ریز کالا هر مشتری توسط ویزیتور و به اشتراک گذاری آسان توسط هر پیامرسانی
 21. امکان درج نحوه دریافت وجه بصورت نقد وکارتخوان و تخفیف و چک
 22. امکان ثبت شرح کلی برای پیش فاکتور
 23. امکان آبدیت لحظه ای پیش فاکتور
 24. امکان ویرایش مقدار و قیمت کالاهای ثبت شده توسط ویزیتور
 25. امکان حذف کالاهای سفارش گرفته شده توسط ویزیتور
 26. امکان ارسال موقعیت مکانی توسط ویزیتور
 27. امکان دریافت فایل پیش فاکتور بصورت فایل اکسل بعد از ارسال سفارش و نمایش تاریخ تسویه و مبلغ پرداخت نقدی درپیش فاکتور
 28. امکان ارسال پیام متنی بر روی کامپیوتر (سفارش جدیدی توسط کاربر… دریافت شد) بعد از تائید سفارش توسط ویزیتور بصورت اتوماتیک
 29. امکان لغو سفارش توسط ویزیتور در صورت عدم ثبت فاکتور فروش در سیستم حسابداری
 30. امکان ارسال پیام متنی بر روی کامپیوتر(سفارش توسط ویزیتور لغو شد ) بعد از لغو سفارش توسط ویزیتور بصورت اتوماتیک
 31. امکان مشاهده پیش فاکتور های باز ارسال نشده توسط ویزیتور در بازه های زمانی مختلف
 32. امکان مشاهده پیش فاکتور های باز ارسال نشده توسط مدیر در بازه های زمانی مختلف
 33. امکان مشاهده پیش فاکتور های ارسال شده هر ویزیتور توسط هر ویزتور در بازه های زمانی مختلف
 34. امکان مشاهده پیش فاکتور های ارسال شده هر ویزیتور توسط مدیر در بازه های زمانی مختلف
 35. امکان مشاهده اصل فاکتور صادر شده بعد از اعمال تغییرات در سیستم حسابداری توسط ویزیتور و امکان اشتراک گذاری با مشترک
 36. دریافت گزارش تحلیلی از عملکرد ویزیتور ها در روز قبل و امروز توسط مدیریت
 37. ساخت الگوی سفارش پیشفرض جهت هر کاربر و امکان ثبت سفارش بر اساس الگوی سفارش
ویزیتوری جامع
2,457,000t
تمدید اشتراک برنامه 859,000 تومان
قیمت هر کاربر اضافه 317,000 تومان
حق اشتراک کاربر اضافه 117,000 تومان
هزینه نصب و راه اندازی 250,000 تومان
درخواست مشاوره